Νοσηλευτές-τριες για μόνιμη εργασία σε Νοσοκομεία στην Ελβετία

Πληρους Απασχολησης Elpis Jobs σε Επαγγέλματα Υγείας Αποστολή εργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Μερίδιο:

Λεπτομέρειες εργασίας

  • Εμπειρία 3 έτη
  • Φύλο 'Ολα
  • Δικαιολογητικά Πτυχίο ΙΕΚ
  • Παροχές ασφάλιση ικανοποιητικός μισθός
  • Απαραίτητες Γλώσσες ΕλληνικάΓερμανικά

Περιγραφή εργασίας

Η Elpis Jobs σε συνεργασία με Νοσοκομεία της Ελβετίας ζητά νοσηλευτές και νοσηλεύτριες για πλήρη απασχόληση αορίστου χρόνου. Οι κατάλληλοι-ες υποψήφιοι-ες: Διαθέτουν πτυχίο νοσηλευτικής σχολής τετραετούς φοίτησης. Διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ευρωπαϊκής χώρας. Διαθέτουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε οργανωμένη κλινική του ιδιωτικού τομέα ή δημόσιο νοσοκομείο. Μιλούν πολύ καλά (ιδανικά: άριστα) τα αγγλικά και τα γερμανικά(επίπεδο Β2). Επιδιώκουν σταδιοδρομία σε ένα οργανωμένο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας.

Προσφέρονται: Υψηλές αποδοχές

Διαμονή και στέγαση

Σύμβαση αορίστου χρόνου

Ευκαιρίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και περαιτέρω εξέλιξης